Uitslag Enquête

Begin juli 2019 is onze nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid bij alle bewoners van onze wijk.
In deze nieuwsbrief was ook een enquête opgenomen om te peilen hoe u over ons denkt.
We ontvingen 60 reacties. De resultaten vindt u in in onderstaande documenten:

Grafieken enquête Bewonersoverleg

Totalen enquête 2019