Gebiedsvisie

De nieuwe gebiedsvisie 2018-2022 is op 14 november 2017 van 19.30 – 21.30 met ongeveer 85 bewoners besproken, tijdens een bijeenkomst met de wethouders van Schuppen en v.d. Loo in het Tejaterke.

De presentatie die Mat de Vaan als voorzitter van het BON heeft gegeven kunt u nog bij ons opvragen.