Wat doet een buurtbrigadier

Als coach van de buurtbrigadiers hoor ik soms buurtbewoners zeggen: “wij zien onze buurtbrigadier zo weinig”. Daarom maak ik even van de gelegenheid gebruik om in uw wijkblad hier iets over te schrijven. In Best hebben wij 6 buurtbrigadiers in dienst, conform de landelijke verdeelsleutel van 1 op 5000 inwoners. Afspraak in ons korps is dat we de buurtbrigadier 80% van de werktijd beschikbaar laten zijn voor zijn of haar wijk. De overige 20% wordt deze ingeroosterd in de noodhulpdienst of moet er bureaudienst worden gedaan. De hectische praktijk is echter zodanig weerbarstig, zeker in de buitenstedelijk gelegen politiegebieden, dat door diverse omstandigheden die buurtbrigadier gemiddeld genoegen moet nemen met 60 – 70% van zijn werktijd “vrij” aan de functie te kunnen besteden.

In het werk draait de buurtbrigadier mee in diverse projecten, zoals bijvoorbeeld verkeerscontroles, handhaving- en opsporingsacties. Uiteraard worden deze in de diverse wijken uitgevoerd. Daarnaast is de buurtbrigadier administratief al vaak 1 – 2 dag(en) per week bezig met het screenen van incidenten in het eigen werkgebied, het uitwerken van politieacties in de wijk, het beantwoorden van mailings / terugbellen van wijkbewoners, het bezoeken van wijkoverleg, nakomen van gemaakte afspraken, alsmede het afhandelen van incidenten die deze in het werk heeft opgedaan.

U begrijpt dat de uitspraak van “het zo weinig zien van de buurtbrigadier in persoon” dus heel reëel is. Onze buurtbrigadiers zijn namelijk zeker niet zelfstandig alleen het blauw “op straat” wat u waarschijnlijk graag dagelijks zou zien. Zij vervullen een zeer drukke baan, met hun hart in de wijk waar ze voor gekozen hebben. Ze presteren het tijdens de diverse projectmatige inzetten en de noodhulpdiensten daarin ook taken te verrichten in hun functie van buurtbrigadier.
Het is uw wijkcoördinator, die de problemen van de wijk inventariseert en de contactpersoon voor u is. De zogenaamde oren en ogen van de politie in de wijk, die daar waar nodig de gesignaleerde problemen binnen ons korps uitwerkt in projectvoorstellen. De uitvoering daarvan vind plaats door diverse personeelsleden, vaak incl. de buurtbrigadier zelf. Ik wil u daar wat concrete voorbeelden van noemen: veel inbraken in de wijk – de buurtbrigadier signaleert en organiseert enkele avonden postacties met mensen in burgerkleding of organiseert een voorlichtingsavond. Te hoge snelheid rondom een school: de buurtbrigadier signaleert en zorgt ervoor dat ons verkeershandhavingsteam controles gaat doen. Structurele overlastsituaties ergens in de wijk: de buurtbrigadier signaleert en zorgt ervoor dat er samen met partners een adequate oplossing voor komt.

Ik hoop met deze uitleg u het juiste beeld te geven van wat een buurtbrigadier is en doet. Voor de wijken zijn zij onmisbaar, want zonder hun zouden uw problemen nooit grondig bekend zijn bij de politie en had u te maken met een grote organisatie – zonder voor u herkenbare personen.
Ons korps Best is in 2011 volledig op sterkte, daarom kunt u ook op de buurtbrigadier rekenen. In samenwerking met u, de wijkbewoner, kunnen we dan ook de leefbaarheid en veiligheid in de wijken op een goed niveau houden of brengen. Bij die samenwerking betrekken we vele partners, ondermeer het team integrale wijkontwikkeling van de gemeente Best en uw bewonersoverleg. Samen staan we sterk, want de politie kan het niet alleen.

De netwerkinspecteur politie Best
Martin van Gestel