Bijeenkomst veiligheid 17 nov 2021 Tejaterke

Veilig wonen in en om je eigen huis

Veilig in je eigen huis, dat vindt iedereen belangrijk. Maar het is niet altijd veilig. Hoe kan dat beter? De meeste huizen hebben goede sloten op ramen en deuren. Toch wordt er ingebroken, auto’s beschadigd, en fietsen gestolen. En door sociale media komt het gevaar zelfs binnen zonder dat er iemand in huis komt. Het is niet altijd veilig. Wat is eraan te doen, en wie kan erbij helpen?

Bijeenkomst veilig thuis

Het bewonersoverleg Naastenbest organiseert op 17 november voor de bewoners een bijeenkomst in het Tejaterke waarbij zowel de politie als de gemeente verlenen hun medewerking verlenen. Zij vertellen vanuit hun expertise en beantwoorden vragen die vooral voor ouderen erg lastig zijn. De toegang, koffie en fris zijn gratis.
U hebt wel een geldige QR-code of vaccinatiebewijs nodig !

Het programma bestaat uit drie delen en begint om 14:00.

Mensen aan de deur, door Ruud Verstegen de wijkagent.

Een inbreker, insluiper of een manipulator die met mooie praatjes wil bedriegen of stelen? Fysiek aan de deur of op het scherm van je mobiel? Hoe kun je weten wie ze zijn, wie laat je binnen. Hoe kun je ze afweren en waar kun je hulp krijgen als het mis dreigt te gaan?

Samen veiliger, door Peter de Leeuw (LEV groep).

Staan we sterker als we contact hierover hebben met onze buren? Willen we misschien een Whatsapp alert om inbrekers te weren? Of voelt juist de eigen buurt niet veilig? Waar ligt dat aan en waar kunnen we hulp krijgen als dat nodig is? Wanneer is het raadzaam om buurtbemiddeling aan te vragen en waar kan dat?

Ongeluk in huis, door Sjef v Gastel van bewonersoverleg.

De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Vallen is daar bij ouderen zeker nummer een van. Met een goede inrichting van het huis is dat vaak te voorkomen. Brand is nummer twee. Ook daar is de inrichting vaak de oorzaak. Of niet goed werkende apparaten en batterijen. Wist u dat het binnenkort brandmelders verplicht worden? De belangrijke tips voor de inrichting van het huis worden behandeld.