Wie zijn wij

Het Bewonersoverleg Naastenbest bestaat uit de volgende personen:

Edwin Hoogeveen                  Voorzitter en contact omgeving Spoorstraat
Herman Wester                     Secretaris en beheer website  0499-396663
Willem Costongs                    Penningmeester, projectleider buurtbudget
vacature                               Contact omgeving Schakelplein
vacature                               Contact omgeving Tejaterke
Frans den Dekker                  Contact werkgroep Verkeer
Gerald Brugmans                  
Contact Vendelier
Evert Huijberts                      Contact Schutboom Zuid

vacature                               Contact omgeving Potterstraat
vacature                               Contact Islamitische Stichting
Sjef van Gastel                      Contact Naastenbest Zuid, huurdersbelangen