Achtergrondinformatie

Onze Missie is:

Leefbaarheid en veiligheid onder de aandacht brengen bij alle betrokken partijen van de wijk Naastenbest.
Verbeteringen of aanpassingen op het gebied van ‘Leefbaarheid en veiligheid’ binnen de wijk worden bij de betreffende instanties en/of overheden neergelegd. De onderwerpen worden aangedragen door bewoners, instanties of het bewonersoverleg Naastenbest.

Onze Doelstellingen zijn:

  1. Handhaven van een leefbare en veilige wijk Naastenbest.
  2. Aandragen van mogelijke verbeteringen welke leiden tot een betere leefbaarheid en veiligheid binnen de wijk Naastenbest.

Het bewonersoverleg Naastenbest is een stichting.
U kunt onze statuten opvragen bij de secretaris

Hieronder vindt u onze m eest recente jaarverslagen:

BON jaarverslag 2021

BON jaarverslag 2020