Contact

De wijk Naastenbest telt circa 4.000 inwoners en 1.600 huizen. Het bewonersoverleg is de door de gemeente erkende stichting met als taak het handhaven of verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk, het bevorderen van bewonersinitiatieven en het ondersteunen van bewoners in hun contact met de gemeente.

Wilt u informatie omtrent het bewonersoverleg, stuur ons dan een e-mail
Geen e-mail? Neem dan contact op via 0499-396663

U kunt ook binnenlopen op ons tweemaandelijks spreekuur in ’t Tejaterke

Wilt u weten wie wij zijn?