2. Wonen en leefbaarheid

Onze ca. 60 jaar oude wijk moet een fijne en levensloopbestendige woonomgeving bieden voor mensen van iedere afkomst en alle leeftijden. Dit is een veelbesproken thema waar de gemeente en ook het BON sterk op inzet.
Het woningaanbod en de inrichting van de wijk maakt een goede leefbaarheid zeker mogelijk. Er is wel een groeiend tekort aan seniorenwoningen (zowel huur- als koop). Verder hangt het vooral van de bewoners zelf af om dat in de praktijk waar te maken.

Goede buurtcontacten zijn een eerste eis voor leefbaarheid. Vrijwel iedereen onderschrijft dit. Maar in de praktijk zien we vaak steeds meer schuttingen omdat iedereen ook privacy wil en drukke mensen die nergens tijd voor hebben. Dit is een dilemma waar we goed mee om moeten gaan. Moderne media kunnen daarbij helpen.

Veel van de BON activiteiten in de afgelopen jaren zijn bevorderend voor de contacten in de wijk en de buurt. Denk maar aan het wijkfeest, de mini-camping en de muziekmiddag. Het BON wil op deze weg doorgaan. Ook daarom willen we graag in iedere buurt een contactpersoon hebben. En samen met die persoon stimuleren dat er overal jaarlijks ontmoetingsbijeenkomsten zijn/komen. Op buurtnivo is dit het belangrijkste en het meest effectief. De wijk als geheel is er te groot voor.