Beleid

Het bewonersoverleg heeft een visie op de wijk en werkt vanuit die visie aan speerpunten. Dit sluit aan bij de gebiedsvisie die in 2018 door gemeente, woningbouwvereniging en bewonersoverleg gezamenlijk gemaakt is.  Als u meer wilt weten over een van onderstaande onderwerpen, maar dan een keuze uit het sub-menu of gebruik onderstaande links.

1. Visie

Naastenbest is een volgebouwde wijk met 400 bewoners van alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen. Het is een oude wijk en een miooie wijk. Maar er zijn ook dringend verbeteringen nodig t.a.v. wonen, groepn en leefbaarheid.

2. Wonen en leefbaarheid

In onze volgebouwde wijk komen alleen nog drie vrijkomende Schoolpercelen voor woningbouw in aanmerking. Daar zijn kleinere duurzame seniorenwoningen nodig voor huidige wijkbewoners. Door hun doorstroming komen in de wijk dan ook grotere gezinswoningen voor jonge gezinnen die nu in flats en appartementen wonen in de wijk. Die flats en appartementen kunnen dan voor starters gebruikt worden.

De wijk kent grote verschillen in woningaanbod en bewonersgroepen. Maar algemeen is het streven naar een prettige omgeving rond het eigen huis waar mensen elkaar kennen, groeten en zo nodig helpen. Maar iedereen wil ook privacy en het aantal schuttingen neemt eerder toe dan af. In dit spanningsveld moeten we op een moderne manier onze weg zoeken naar verbetering.

3. Groen en recreatie

Door het volbouwen van de wijk en de omgeving is in Naastenbest veel groengebied verloren gegaan.
De wijk moet een groene uitstraling hebben waar bewoners met plezier een ommetje maken en kinderen en volwassenen buitenrecreatie hebben dicht bij de eigen woonomgeving. De vrijkomende schoolpercelen moeten een impuls geven aan de groene wandelroute in de wijk.

4. Verkeer

Na verbeteringen in 2010 is de verkeerssituatie in de wijk verbeterd. Op enkele punten is nog verbetering en/of onderhoud noodzakelijk

Samenwerking
Voor de realisatie wordt regelmatig samengewerkt met de partners in de wijk, zoals de Woonbouw-verenigingen, de scholen, IVN en Best Duurzaam.