Opening Schakelbankjes

Op het Schakelplein is naast de speeltoestellen een ontmoetingspunt geplaatst, dat ons geschonken is door het Woonbedrijf. Het heeft de vorm van drie geinige in elkaar grijpende bankjes, die als decoratie afdrukken hebben van de schoentjes en de uitspraken van schoolleerlingen uit onze wijk. De opening was op woensdag 19 maart 2014. Het was een leuke happening die om 11.30 uur begon en om 12.15 afgesloten werd met een drankje. Alle wijkbewoners waren welkom! Voor meer informatie, zie de uitnodiging en het verslag van de opening
 

Evaluatie


De herinrichting van de Bernhardlaan is voor het grootste deel uitgevoerd. Het Schakelplein heeft daarmee vorm gekregen. In het voorjaar van 2014 zal de nieuwe ontmoetingsplek geopend worden. Ook zal er in 2014 een evaluatie gehouden worden. De gemeente wil dan weten hoe de bewoners de nieuwe situatie beoordelen. Met vragen als:
  • Is er minder doorgaand verkeer?
  • Is het verkeer veiliger geworden voor auto’s, fietsers en voetgangers?
  • Functioneert de weg nog wel als toegang tot de wijk?
  • Werkt het plein als ontmoetingsplein?
  • Bevalt de nieuwe inrichting?
  • Moet de snelheid op de rest van de straat tot 50 of tot 30 km beperkt zijn?
We zullen deze enquete t.z.t. aankondigen via onze electroinische nieuwsbrief en hopen veel mensen reageren.

Schakelplein in Bernhardlaan

Veel bewoners van Naastenbest hebben in de werkgroepen gepleit voor het veiliger maken van de Bernhardlaan. De werkgroep heeft daarbij de reeds lang gekoesterde wens van een verhoogd plein bij de bocht in de Bernhardlaan naar voren gebracht. Dat plan is opgepakt. Door B&W is in de begroting van 2012 de realisatie ervan opgenomen. In november moet de raad stemmen over die begroting. Wij houden u hierover op de hoogte. Wat is nu precies de bedoeling op de Bernhardlaan? Die genoemde verhoging moet uitgebreid worden tot een plein aan de overkant van de weg. Een plein met groen en speeltoestellen voor kinderen. Dit moet een centraal ontmoetingspunt in Naastenbest opleveren, mede door de verhoogde ligging en een aantrekkelijke aankleding. De verhoging remt het verkeer ter plekke en er komen ten zuiden en ten noorden van het plein ook remmers zodat de snelheid van het aankomende verkeer al eerder teruggebracht is.
Voor de insiders: Bij de bocht van de Bernhardlaan was vroeger een klein winkelcentrum met supermarkt. Zes jaar geleden zijn daar starterswoningen gebouwd en een eerste lijns medisch centrum met apotheek. Reeds toen is een budget gereserveerd voor een buitenvoorziening die nu hopelijk als Schakelplein gerealiseerd gaat worden.
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices