Buurtbudget

Buurtbudget is een deel van het gemeentelijke budget dat door de bewoners zelf besteed kan worden aan zaken die die leefbaarheid binnen de eigen wijk kan verhogen. In onze wijk zijn elk jaar een aantal aanvragen ingediend en toegewezen. Voorbeelden van aanvragen zijn buurtactiviteiten, plaatsing van extra speeltoestellen, bankjes, ontmoetingsplekken, enz.

Op de website van de gemeente Best vindt u alle informatie die u nodig hebt om een aanvraag te doen. Zie gemeentebest.nl/buurtbudget. Omdat het budget beperkt is, is het verstandig aanvragen aan het begin van het jaar in te dienen. Per 1 maart en per 1 mei worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld en toegewezen (mits er voldoende budget voor die wijk is). Maar het indienen blijft ook daarna mogelijk, en zolang er nog budget beschikbaar is zal de aanvraag een kans maken gehonoreerd te worden.

Let op: de aanvraag moet ingediend moet worden bij de gemeente. U kunt wel ondersteuning krijgen bij het doen van een aanvraag. Neem daarvoor contact op met het Bewonersoverleg of met de LEV-groep.