Buurtbudget 2018

Buurtbudget is een deel van het gemeentelijke budget dat door de bewoners zelf besteed kan worden aan zaken die die leefbaarheid binnen de eigen wjk en de leefbaarheid kan verhogen. In onze wjk zijn elk jaar een aantal aanvragen ingediend en toegewezen. Voor details, zie hieronder.

Voorbeelden van aanvragen zijn buurtactiviteiten, plaatsing van extra speeltoestellen, bankjes, ontmoetingsplekken, enz. Op de website van de gemeente Best vindt u alle informatie die u nodig hebt. Zie https://www.gemeentebest.nl/buurtbudget en https://www.gemeentebest.nl/aan-de-slag. Omdat het budget beperkt is, is het verstandig aanvragen aan het begin van het jaar in te dienen. Maar het indienen blijft mogelijk, en zolang er nog budget beschikbaar is zal de aanvraag een kans maken gehonoreerd te worden.

Hoewel de aanvraag bij ingediend moet worden bij WBO, blijft het bewonersoverleg opgesteld om u bij de aanvraag te ondersteunen.
 

2018

In 2018 is de rgeling weer iets gewijzigd. Om meer aanvragen te kunnen honoreren is het maximum bedrag op 1500 euro per activiteit gesteld. Het blijft zaak om uw aanvragen tijdig in te dienen, want na 1 mei worden de nog niet toegewezen bedragen per wijk samengevoegd en kunnen ook andere wijken hierop aanspraak maken. Dat is gedaan om te voorkomen dat een deel van het budget ontgebruikt zou blijven. Inmiddels zijn er al een aantal aanvragen afgehandeld en gehonoreed, ook voor Naastenbest.


2017

In 2017 zijn er weer een aantal aanvragen uit Naastenbest ingediend en gehonoreerd. Er waren weer bekende buurt-activiteiten bij, zoals buurtbarbeques en de mini-camping aan de Clauslaan, maar er zijn ook 20 wilgen gepland langs de Ringweg, ter hoogte van de Vendelier. En in de voormalige muziekschool is in een Halloween-feest georganiseerd.

2016

In 2016 was er eenmalig 10.000 euro extra beschikbaar voor het buurtbudget. In Naastenbest zijn vijf aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag van ruim 6000 euro. De grootste daarvan betrof het plaatsen van enkele speeltoestellen op een nieuw speelveldje aan de Tamboer (naast de Tambourije). U moest er dit jaar als snel bij zijn, want na 1 maart wearen de beschikbare bedragen niet meer per wijk gereserveerd, maar was het "wie het eerst komt, het eerst maalt". Deze korte inzendtermijn was bron van discussie.In het najaar is er een evaluatie geweest om te kijken of er veranderingen nodig zijn.
 

2015


In 2015 is door de bewoners van Naastenbest goed gebruik gemaakt van het buurtbudget. Er zijn opnieuw diverse buurt-BBQs gehouden, maar ook zijn er o.a. een trimtoestel geplaatst bij de P. Potterstraat en verkeersmaatjes in de Vendelier. We zijn benieuwd naar uw voorstellen voor 2016.

 

2014


Voor het buurtbudget 2014 zijn vijf voorstellen ingediend. Hiervan zijn er inmiddels vier gehonoreerd. Daarmee is het budget van 2014 volledig verbruikt. De gehonoreerde voorstellen betreffen:

- een bijdrage aan de buurtbarbecue in de Paulus Potterstraat
- een bijdrage aan de buurtbarbecue in de Vendelier
- een bijdrage voor het multi-functioneel maken van een jeu-de-boules veldje
- de aanleg van een hondenuitloopterrein aan de Jacob van Wassenaerstraat


2013

In 2013 kreeg Naastenbest van de gemeente € 5.000 als buurtbudget. Dat geld is als volgt besteed:

  • Ombouw van de achterpadlampen voor die straten waar de vergoeding is afgeschaft. De bewoners moeten vanaf nu wel zelf zorgen voor een nieuwe lamp als deze kapot is.
  • Bijdrage BBQ’s in de Potterstraat en de van Kinsbergenstraat en een bijdrage voor de te plaatsen kerstboom op de Vendelier
  • De aankoop van een grasmaaier voor het buurtveld bij de Tamboerije

We denken dat dit goede bestedingen zijn geweest waar de bewoners veel plezier van hebben en die bijdragen aan de leefbaarheid.
Komend jaar is er weer buurtbudget. De bewoners mogen weer zelf voorstellen doen. De groep die het indient moet wel zelf de realisatie verzorgen, waarbij de gemeente de te maken kosten vergoedt.
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices