Best Duurzaam

In de gebiedsvisie die we samen met het Woonbedrijf en de Gemeente in 2017 hebben gemaakt wordt Duurzaamheid als een van de drie speerpunten voor de komende jaren genoemd. Voor dit speerpunt zullen we samenwerken met Best Duurzaam.

Best Duurzaam is een coöperatie die in 2013 is opgericht. Zij stelt zich ten doel om de duurzaamheid en het duurzaam handelen in de gemeente Best te bevorderen.

Op 15 december 2016 is er in het Tejaterke een bijeenkomst geweest, waarin Best Duurzaam aan een 30-tal bewoners heeft laten zien en horen hoe zij kunnen besparen op hun gas- en electrarekening.

Meer informatie over Best Duurzaam vindt u op hun website bestduurzaam.nl