Afval

Hoewel het afval in Best al langer deels gescheiden werd opgehaald, is in 2018 een verdere scheiding in stromen doorgevoerd. Deze is er mede op gericht de hoeveelheid (te verbranden) restafval te verkleinen en de kosten omlaag te brengen. Op de website van de gemeente kunt u alles vinden over de afvalverwerking. We volstaan daarom hier met een beperkte opsomming:

  1. Papier wordt éénmaal per maand opgehaald. Voor Naastenbest gebeurt dat normaal op de 3e vrijdag van de maand. U kunt die het beste in gesloten kartonnen dozen aan de straat zetten.
  2. Glas dient u zelf in een van de glasbakken deponeren. In Naastenbest is één glasbak te vinden, tegenover “de Luifel” op het Schakelplein.
  3. Voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD), tuinafval en/of groente, fuit- en tuinafval (GFT), restafval en zonodig luier- en incontinentiemateriaal ontvangt u 3-5 kliko’s van verschillende afmetingen, die u wekelijks of tweewekelijks aan de weg kunt zetten, volgens de afvalkalender. Er zijn extra afvalzakken voor restafval af te halen, als de kleine kliko voor u te klein is.
  4. In het najaar worden er verspreid over de wijk een 16-tal bladkorven geplaatst. De locaties zijn zorgvuldig gekozen, rekening houdend met waar de meeste bomen op gemeentegrond te vinden zijn. De locaties zijn op deze plattegrond te vinden.
  5. Klein chemisch afval (KCA) wordt enkele malen per jaar opgehaald m.b.v. een chemokar.
  6. Voor diverse soorten afval, ook de hierboven niet genoemde, kunt u terecht op de Milieustraat