Actueel

Links vindt U allerlei informatie uit onze wijk          Ook handig: de plattegrond van Naastenbest

2018

15 okt
Deze zomer loopt, ondanks de voordurende warmte, nu toch echt op z'n einde. Dat betekent dat het blad ook weer van de bomen gaat vallen. Deze week zullen de bladkorven weer geplaatst worden. Ze komen op dezelfde plekken als vorig jaar. Onder de tab Afvalbakken links van dit bericht kunt u die locaties terugvinden. Denkt U eraan dat er alleen bladafval in de bladkorven mag worden gedeponeerd? Dus geen snoeiafval, takken e.d.

10 sept
Impressie_Plukweidemengsel.jpgEnkele bewoners van het gedeelte Kruisparkweg, gelegen tussen de Philip v.d. Goesstraat en de Willem Schoutenstraat hebben een plan voorgelegd aan de gemeente om het grasveld ter plaatse om te vormen naar een plukbloemenweide. Het middelste gedeelte van het terrein (zie deze plattegrond) zal worden ingezaaid met een mengsel van 35 verschillende eenjarige bloemen.

Deze foto geeft een impressie hoe het mengsel eruit gaat zien. Jammer dat we nog meer dan een half jaar zullen moeten wachten, want er kan pas in het voorjaar worden ingezaaid.


31 aug
Slecht nieuws voor de groep senioren die al sinds 2012 werken aan een plan om als particulier initiatief een aantal senioren-woningen te laten bouwen op de locatie van de voormalige muziekschool (J.P. Coenstraat 40). De werhouder heeft laten weten dat hij kiest voor huurwoningen in het middensegment die niet alleen bedoeld mogen zijn voor senioren. Er is een prijsvraag uitgeschreven. Bij de aanbieding van de Gebiedsvisie en de daaropvolgende uitwerking kregen wij juit de indruk dat er wel ondersteuning was voor de bestaande plannen. Het Bewonersverleg gaat op korte termijn met de wethouder in overleg.

26 aug
De muziekmiddag in 't Tejaterke was geslaagd. Er waren vanmiddag zowel vanuit onze eigen wijk als uit de rest van Best belangstellenden aanwezig voor een optreden van het PVGE-orkest en het dameskoor Xing. De middag werd afgesloten door een swingend optreden van het trio Desmares. Wie er niet bij was heeft iets gemist.

30 juli
Goed nieuws voor de mensen die gebruik maken van de Schutboomweg. Nu ook de laatste bouwactiviteiten zijn afgerond kan de reconstructie van deze weg ter hand genomen worden. De werkzaamheden worden in week 34 (20 aug) opgestart en zullen naar verwachting in week 49 (3 dec) zijn afgerond. Maar eerst dus een paar maanden overlast door omleidingen e.d. dus. Op 15 augustus kunt u 16.00 - 19.00 meer informatie verkrijgen in de uitvoerderkeet. Deze komt te staan op de parkeerplaats bij de hoek Prins Clauslaan / Schutboomweg.

23 juli
I.v.m. de zomerse warmte en de vakanties komt ons spreekuur van a.s. maandag 30 juli te vervallen. U kunt ons nog wel bereiken voor uw vragen via info@naastenbest.nl. En op zondag 26 augustus (over precies een maand dus) organiseren wij een gevarieerde muzikale middag in 't Tejaterke (open vanaf 13.30). U bent van harte welkom..

15 juli
Er zit nog geen schot in de behandeling van de aanvraag voor bouw van seniorenwoningen op het perceel van de voormalige muziekschool. De behandeling door de ambtenaren is tot onze spijt opnieuw vertraagd.

9 juli
Vanaf volgende week is de huiskamer voorlopig alleen op dinsdag en donderdag geopend van 13.00 tot 15.30

15 maart
Al weer enige tijd is Els Wanders actief in onze wijk met een inloophuis/informatiepunt in de voormalige muziekschool (J.P. Coenstraat 40). U kunt er binnen lopen voor een praatje, een kopje koffie of iets dergelijks op Ma-di-do-vr: 10.30 - 15.30 en Woensdag 09.30 - 12.30.

22 februari
Vandaag is de aftrapbijeenkomst voor de minicamping aan de Clauslaan met Hemelvaart (10 mei) geweest. De organisatoren zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen. WIE helpt een handje mee?

23 januari
Ons spreekuur volgende week (29 januari) komt te vervallen.

10 januari
In de afgelopen weken zijn door de gemeente twee inloop-bijeenkomsten georganiseerd, over de herinrichting van de Trompstraat en directe omgeving en over de herinrichting van de Schutboomweg. De verzamelde reacties op de toen gepresenteerde plannen worden momenteel verwerkt. Het eerste ontwerp dat daaruit komt zal gepresenteert worden op twee nieuwe inloop-avonden. Voor de Schutboomweg op 7 februari en voor de omgeving Trompstraat op 26 februari van 17.00 - 19.00 in 't Tejaterke. Omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging, maar u kunt ze nu vast noteren in uw agenda.

2017

26 december
Er zijn deze maand een paar woninginbraken gepleegd in onze wijk. We raden u aan uw woning goed af te sluiten en verdachte zaken door te geven aan de politie (0900-8844). Als u getuige bent van een inbraak, dan belt u natuurlijk 112.

3 december
Het nieuwe ophaalschema voor afval is voor sommige bewoners nog onduidelijk. Het gevolg is dat er, ook op dagen dat er geen afval opgehaald wordt, afvalbakken op de stoep staan. En daar ergeren andere bewoners zich dan weer aan. Raadpleeg bij vragen de website van de gemeente (https://www.afvalbest.nl/). Een persoonlijke kalender van de ophaaldagen vindt u op https://www.mijnafvalwijzer.nl/

15 november
De foyer van het Tejaterke was gisteravond maar net groot genoeg voor alle bewoners die belangstelling hadden getoond voor de aanbieding van de Gebiedsvisie Naastenbest. De presentatie die Mat de Vaan als voorzitter van het Bewonersoverleg gaf vindt u hier. De Gebiedsvisie zelf staat hier.

10 november
Er hebben zich al 45 bewoners aangemeld voor de bespreking van de Gebiedsvisie Naastenbest op dinsdag a.s. Als u er ook bij wilt zijn in het Tejaterke, meldt u dan even aan via ons mailadres info@naastenbest.nl

1 november
Er valt weer veel blad van de bomen. Voor bladoverlast van bomen van de gemeente kunt u gebruik maken de 16 bladkorven die de wijk geplaatst zijn. De bladkorven worden regelmatig geleegd, maar als een bladkorf vol is kunt u de gemeente ook bellen, dan wordt die de volgende dag geleegd.

15 oktober
De omschakeling naar het nieuwe afvalsysteem heeft nogal wat problemen opgeleverd. Nieuwe bakken waren nog niet afgeleverd, bewoners wisten niet op welke dag(en) welke bak(ken) geleegd werden, enz. enz. Gelukkig zijn de meeste aanloopproblemen inmiddels verholpen. Nu afwachten of het inderdaad gaat leiden tot minder restafval.

1 oktober
Afgelopen weken zijn de bakken voor het afval omgeruild en aangevuld en van de juiste stickers voorzien. Morgen gaat het nieuwe ophaalschema van start. Voor wil weten wat waarin hoort is er een Afval ABC gepubliceerd. Hebt u vragen stuur dan een e-mail naar afval@gemeentebest.nl of bel bel gratis 0800 - 243 824

20 september
A.s. maandag 25 september vergadert het bewonersoverleg weer in het Tejaterke. Zoals altijd beginnen we met een inloopspreekuur, waarop u als wijkbewoner van harte welkom bent.

28 augustus
Gisteren hebben we, ter afsluiting van de vakanties, weer een nazomer-borrel georganiseerd. Het weer was prima, maar de belangstelling viel tegen.

4 juli
Vanochtend is een tweede kunstwerk van Tom Claassen (de maker van 'de Mol') geplaatst in de groenstrook langs de Willem de Zwijgerweg. Ook meer dan levensgroot, maar wel veel beter 'aaibaar'.

konijn.jpg

4 juli
Vannacht wordt de nieuwsbrief weer verstuurd aan al onze (e-mail-)abonnees. Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@naastenbest.nl

27 juni
De komende weken zijn er werkzaamheden aan de Ringweg van de rotonde met de Oirschotseweg tot en met de rotonde met de Willem de Zwijgerweg. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website

3 juni
Onze jaarlijkse nazomerborrel zal dit jaar gehouden worden op zondag 27 augustus. Meer informatie volgt.

16 mei
Met Hemelvaart bent u van harte welkom op de traditionele Mini-camping.
Hieronder het volledige programma:

IMG_3997.JPG

25 maart
Vanochtend bracht een deel van de gemeenteraad een bezoek aan onze wijk. Ook burgemeester van Aert liet zijn belangstelling blijken. Lees hier voor meer informatie.

9 feb
Er is weer een nieuwsbrief verschenen. Als u die niet krijgt, stuur dan een e-mail aan info@naastenbest.nl met vermelding "Nieuwsbrief". U kunt de nieuwsbrieven ook altijd terugvinden onder de menuknop "Nieuwsbrief".

1 jan
Gelukkig Nieuwjaar!


Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices