Hangen doe je zo

Met name in het voorjaar en de zomer verschijnen er steeds meer mensen ’s avonds op straat, om na een drukke werk- of schooldag van het mooie weer te genieten, ook jongeren. Op zich is dat een prima zaak, maar de ervaring leert dat hier helaas ook negatieve kanten aan zitten. Gemeente, politie en jongerenwerk hebben samengewerkt aan een folder Folder Hangen doe je zo. Hierin wordt aan de jongeren èn de wijkbewoners uitgelegd welke afspraken er gelden t.a.v. het ‘hangen’ op straat. Jongeren zijn/worden via ToDo en Heerbeeck op de hoogte gebracht. Wijkbewoners die in de buurt van “hangplekken” wonen zijn in het verleden al apart benaderd. De Folder Hangen doe je zo kunt u op de website bekijken. U kunt hierin lezen wat hangjongeren wel en niet mogen op straat. Als u toch overlast van hangjongeren ervaart, spreek dan in eerste instantie de betreffende jongeren hierop aan. Werkt dit niet, neem dan contact op met het jongerenwerk en pas in laatste instantie met de politie.