Veiligheid

Hoe veilig is Uw woning?

Doe de test op www.politiekeurmerk.nl

Kijk hier voor inbraakpreventietips

Onze wijkagent: Ruud Verstegen

Met ingang van 1 januari 2015 is Ruud Verstegen het eerste aanspreekpunt zijn voor de wijken Naastenbest en Dijkstraten. Ruud is bereikbaar via email: ruud.verstegen@politie.nl , telefonisch via: 0900 8844 of via Twitter: @brigadierNaBest

Meer informatie: Even voorstellen en Politie op Twitter

En een folder  Verklein kans op inbraak

Veiligheid verbeterd

Hierbij een overzicht van de Overzicht van incidenten 2014-2015, waarbij enige verbetering te zien is.
Hier ziet u waar de incidenten 2014 

en in 2015 hebben plaatsgevonden.

Overlast door honden

Nog steeds wordt via het klant contact centrum van de gemeente Best melding gedaan van overlast van hondenpoep en loslopende honden.

Voor de gemeente Best zijn een aantal regels opgesteld en opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die ook zijn terug te vinden op de website www.gemeentebest.nl. Het gedeelte dat betrekking heeft op honden is terug te vinden onder APV mbt  honden. Het is uiteraard erg ambtelijke taal, maar kort samengevat komt het er op neer dat, de hond te allen tijde moet zijn aangelijnd en wanneer de hond zijn behoefte heeft gedaan het baasje de hondenpoep zelf dient op te ruimen. Bijvoorbeeld met een zakje of een schepje. Voorts mag een hond niet worden uitgelaten op of bij een kinderspeelplaats, speelweide, zandbak of andere door het gemeentebestuur aangewezen plaatsen.

De gemeente is er alles aan gelegen om deze overlast terug te dringen onder andere door de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren ( Boa’s ), vaak in samenwerking met politie. De beschikbare uren zullen heel gericht ingezet worden om zo de overtreders aan te spreken en zo nodig te verbaliseren.

Het boetebedrag voor en het niet opruimen van de hondenpoep of het niet bij zich hebben van een deugdelijk opruimmiddel ( zakje ) € 130.

Boetebedragen voor het los laten lopen van de hond op of bij een speelweide, speelplaats, zandbak of andere aangewezen plaats € 130.

Boetebedrag voor het los laten lopen op één weg binnen de bebouwde kom € 90.

Het is zo eenvoudig! ”Het plastic zakje pakken, poep oppakken, dichtknopen en in de bak doen. Het hoort bij het hebben van een hond“, aldus een Best(s)e hondenbezitter.
 

Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De politie doet er veel aan om daders van misdrijven op heterdaad aan te houden. Voor het aanhouden op heterdaad is het van belang dat bij ontdekking van het misdrijf meteen actie wordt ondernomen. Bij de ontdekking van het misdrijf speelt de politie echter vaak een beperkte rol en is hierbij in sterke mate afhankelijk van uw melding.

Natuurlijk wordt er gesurveilleerd in uw wijk. Echter ligt de kans dat een wijkbewoner een misdrijf constateert stukken hoger. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders in de voorbije maanden getuige is geweest van een misdrijf op heterdaad. 1 op de 9 van de waargenomen misdrijven wordt momenteel gemeld aan het spoed telefoonnummer 112 van de politie.

Wanneer de bereidheid om waargenomen misdrijven ( heterdaad) meteen te melden zal de politie actiever kunnen optreden en kunnen meer daders worden aangehouden.

Wat te doen als u getuige bent van een misdrijf ?

Wanneer u getuige bent van een misdrijf of heterdaad bel dan meteen het spoednummer van de politie 112

Geef door de locatie waar e.e.a. zich afspeelt, hoeveel daders, het signalement en eventuele vluchtrichting. Wanneer men gebruik maakt van een auto is het merk en type, kleur maar natuurlijk ook het kenteken van belang.

Betreft het geen heterdaad maar ziet u iets verdachts ? Dit kunt u melden via het landelijke telefoonnummer 0900-8844

Daarnaast kunt u zaken waarover u zich zorgen maakt in de wijk inzake veiligheid / verkeer / openbare orde ook via mail melden aan de wijkagent via het e-mail adres john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl

Wilt u weten wat er in de buurt en / of in uw gemeente speelt ?
Via twitter proberen wij actuele info te verstrekken. U kunt mij volgen op twitter via de account @brigadierNabest
Via twitter heeft u tevens de mogelijkheid om 1 op 1 te communiceren met de wijkagent.

Voorkom inbraak in uw woning

Als u de inbrekers geen kans wilt geven, kijk dan wat u zelf kunt doen om de kans op inbraak te verkleinen in deze Preventietips