Nieuwsbrief Naastenbest

Uitgave november 2016

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • het vervallen van het spreekuur op 28 november a.s.
  • een bijeenkomst met Best Duurzaam op 15 december
  • de gewijzigde procedure voor het melden van overlast door jeugd

Lees verder >

Uitgave september 2016

Zo kort na de vakantie slechts twee onderwerpen waarvoor wij uw aandacht vragen:
- Er zijn zwarte ratten gesignaleert in diverse wijken. Wat kunnen bewoners hiertegen doen?
- De nazomerborrel is weer geweest.

Lees verder >

Uitgave juli 2016

Deze nieuwsbrief is inmiddels in geprinte vorm huis-aan-huis verspreid in Naastenbest.
De nieuwsbrief bevatte tevens een uitndiging voor onze inmiddels traditionele nazomerborrel, dit jaar op zondag 28 augustus. We hopen u  daar te mogen ontmoeten.

Lees verder >

Uitgave feb/mrt 2016

In dit nummer informatie over:

  • 55+ woningen bij het Kruispark
  • de Mini-camping Naastenbest 5-8 mei
  • Evaluatie Bernhardlaan en Schakelplein
Ligt uw aanvraag voor buurtbudget al bij Welzijn Oirschot? Stuurt u ons een kopie?

Lees verder >

Uitgave jan/feb 2016

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
- de toegenomen veiligheid in onze wijk (cijfers 2014 en 2015)
- buurtalert
- openbare ruimte
- doe uw aanvraag voor het buurtbudget vóór 1 maart
- wandelen in de wijk

Lees verder >

Uitgave december 2015

De afgelopen weken zijn bewoners en gemeente in de weer geweest met het verwijderen van bladeren en zich klaarmaken voor de winter. De jaarwisseling komt eraan. Wij willen u met deze nieuwsbrief alvast een mooie kerst toewensen en veel geluk in het nieuwe jaar.

Als BON zien we tevreden terug op het afgelopen jaar. We zijn met een goede ploeg actief bezig geweest met de verwerking van buurtbudgetvoorstellen, stimuleren van contact tussen bewoners en aanbrengen van verbeteringen. Wij willen daar komend jaar mee doorgaan en zoeken nog versterking van iemand die aan de zuid-oost kant van de wijk woont. Bel of mail ons als u er voor voelt om mee te doen. Het kost maar twee dagdelen per maand en u doet iets goeds voor uw eigen woonomgeving.
Over enkele punten willen wij u specifiek informeren. Dat zijn:

Lees verder >

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Volgende

Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices