Nieuwsbrief Naastenbest

Uitgave december 2016

Het jaar is weer ten einde en er is veel gebeurd in de wijk. Maar we beginnen met u prettige kerstdagen te wensen en een gelukkig Nieuwjaar. Met in de eerste plaats een goede gezondheid. Dat is met de toenemende aantallen ouderen in onze wijk geen vanzelfsprekendheid. Op veel plaatsen in de wijk zien we mooie huiskamers en soms gevels verlicht en aangekleed. Dat stemt vrolijk en vredig. Laten we ervan genieten, laten we de zorgen even aan de kant zetten en met dit feest nieuwe energie opdoen om te werken aan een toekomst waarin liefde, vrede en veiligheid het winnen van haat, achterdocht en geweld.

Lees verder >

Uitgave november 2016

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • het vervallen van het spreekuur op 28 november a.s.
  • een bijeenkomst met Best Duurzaam op 15 december
  • de gewijzigde procedure voor het melden van overlast door jeugd

Lees verder >

Uitgave september 2016

Zo kort na de vakantie slechts twee onderwerpen waarvoor wij uw aandacht vragen:
- Er zijn zwarte ratten gesignaleert in diverse wijken. Wat kunnen bewoners hiertegen doen?
- De nazomerborrel is weer geweest.

Lees verder >

Uitgave juli 2016

Deze nieuwsbrief is inmiddels in geprinte vorm huis-aan-huis verspreid in Naastenbest.
De nieuwsbrief bevatte tevens een uitndiging voor onze inmiddels traditionele nazomerborrel, dit jaar op zondag 28 augustus. We hopen u  daar te mogen ontmoeten.

Lees verder >

Uitgave feb/mrt 2016

In dit nummer informatie over:

  • 55+ woningen bij het Kruispark
  • de Mini-camping Naastenbest 5-8 mei
  • Evaluatie Bernhardlaan en Schakelplein
Ligt uw aanvraag voor buurtbudget al bij Welzijn Oirschot? Stuurt u ons een kopie?

Lees verder >

Uitgave jan/feb 2016

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
- de toegenomen veiligheid in onze wijk (cijfers 2014 en 2015)
- buurtalert
- openbare ruimte
- doe uw aanvraag voor het buurtbudget vóór 1 maart
- wandelen in de wijk

Lees verder >

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Volgende

Copyright © 2019 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices