Nieuwsbrief Naastenbest


Uitgave september 2018

In dit nummer maar één onderwerp n.a.v. de plannen van B&W voor het perceel van de muziekschool

TOCH GEEN SENIORENWONINGEN IN NAASTENBEST?

Het BON zet zich al vele jaren in voor de realisatie van seniorenwoningen in Naastenbest.
Wij dachten, nadat we dit jaar met de gemeente en Woonbedrijf samen een gebiedsvisie gemaakt hadden, dat die woningen er ook zouden komen.
Onze teleurstelling was groot toen er plots een gemeentebesluit viel die dat op het eerste perceel (muziekschoolperceel) bijna onmogelijk maakt. In een kontakt met de gemeenteambtenaar (wethouder was niet bereikbaar) konden we geen bevredigende verklaring of oplossing krijgen.

We hebben nu een beroep op de Gemeenteraad gedaan met de onderstaande brief. We hopen op een positief antwoord en zullen u allen op de hoogte houden van de antwoorden uit gemeentekring en de verdere besluiten
Mail ons gerust als u vragen of commentaar hebt.

BRIEF:

Van: Bewonersoverleg Naastenbest
Aan: Raadsleden van de gemeente BestGeachte Fracties, raadsleden, Naastenbest, 26 september 2018

Graag vragen wij u aandacht voor de blokkade in de gezamenlijk (Gemeente, Bewoners en Woonbedrijf) gemaakte Gebiedsvisie Naastenbest, voor het proces en voor nut en noodzaak van die visie.
Wij vragen u om steun om die visie gerealiseerd te krijgen.

Het proces:
Nadat U, de Raad, in Woonvisie 2017 met een amendement vastlegde dat er ook voor senioren prioriteit was, kreeg het BON een uitnodiging van de wethouder. Daarop hebben we samen met ambtenaren en het met het Woonbedrijf in 8 maanden een Gebiedsvisie met Opstartnota gemaakt voor Naastenbest.
Eind 2017 werd de visie in een volle zaal wijkbewoners door de wethouder enthousiast ontvangen met o.a. de woorden: dat de alliantie met bewoners en woningbouwvereniging voortgezet zal worden om de gebiedsvisie te realiseren.
Februari 2018 werd ook de opstartnota positief bij de gemeente ontvangen. Naast ambtenaar woonvisie hadden nu ook ambtenaren van onroerend goed, groen en duurzaam meegewerkt en ze verklaarden geen bezwaren tegen de voorstellen te zien. Door de wethouder werd als timing voorgesteld: Het muziekschoolperceel als B&W onderwerp nu in de ambtelijke molen en de andere percelen in het reguliere overleg met Woningbouwcoöperatie.
Op onze vraag naar onzekerheid vanwege verkiezingen werd geruststellend gezegd: dat dit vanwege de verankering in een werkgroep met deelname van ambtenaren en de grote kans dat deze wethouder zou blijven geen zorg was.
We waren toch ongerust omdat het langer duurde en we kregen in juni op onze vragen geruststellende mails van de gemeente met o.a. de volgende woorden: er is nog geen concurrentie.

En dan plots in september de B&W mededeling van geen koopwoningen en geen seniorenwoningen maar huurwoningen in de middenklasse (700-1000 euro) op het muziekschoolperceel.
Wij zijn hierover diep teleurgesteld. De gebiedsvisie telt niet mee? Ons vertrouwen in de gemeente is weg en onze motivatie om samen voor wijkverbetering te werken is vernield.

Inhoud: Nut en noodzaak
Dit is geen spel. Wij denken echt dat de gebiedsvisie voor Best c.q. Naastenbest groot belang heeft in wonen, groen en duurzaam. We behandelen hier alleen wonen, daar ligt de pijn.

In de gebiedsvisie is aan gezinnen, starters en aan senioren gedacht.
In die visie is sociale huur (tot €700) middenhuur (€‘700-1000) en koopwoningen voorzien.
Veel senioren hebben dringend een kleinere woning nodig en vanwege mantelzorg in de eigen wijk. Deze woningen zijn er niet en dit zijn de laatste perceeltjes in Naastenbest, drie kleine perceeltjes.
Op de percelen kunnen ca 70 kleine woningen. Voor het CPO 7 koopwoningen. Op twee andere percelen ca 63 huurwoningen. Daar is dus ook de middenhuurklasse al voorzien!
Doorstroming, (met Woonbedrijf samen in de Gebiedsvisie vastgelegd) zorgt naast de vrijkomende 70 gezinswoningen ook voor vrijkomende flats en appartementen.
Gezinnen blij, starters blij en senioren blij!

Moeten we er in berusten dat samenwerken met onze gemeente geen zin heeft?
Wij vragen om uw steun voor de realisatie van de beoogde koop-seniorenwoningen op dit eerste perceel.

Het Bewonersoverleg Naastenbest, info@naastenbest.nl
Voor meer informatie: H. Wester, secretaris, 0499396663

Copyright © 2019 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices