Nieuwsbrief Naastenbest


Uitgave feb 2018

Door maar liefst drie ziektegevallen is deze nieuwsbrief wat later dan onze bedoeling was. Maar we willen u graag informeren. Over het nieuwe buurtbudget dat weer beschikbaar is en over de voortgang met de verbeteringen in de wijk.

Buurtbudget 2018.

Ook in 2018 is weer een buurtbudget van ca € 5.000 beschikbaar voor Naastenbest. De eerste beoordelingsronde is per 1 maart. Als u daarin mee wil doen moet u dus snel zijn. Een tweede beoordelingsronde is in mei. Daarna blijft geen budget meer voor Naastenbest gereserveerd.
Het aanvraagformulier vind u op de website van de gemeente met duidelijke instructies. Het is niet moeilijk. Als u toch hulp nodig heeft bij het invullen kunt u altijd contact met ons opnemen. Maak er gebruik van om de wijk mooier te maken of om de contacten tussen buurtbewoners te verbeteren.

De organisatoren van onze Minicamping doen dat ook! Met Hemelvaart zal dit festijn voor jong en oud weer op het bouleveld aan de Clauslaan plaatsvinden. Reserveer vast de data (10 - 12 mei).

Seniorenwoningen - groen - duurzaamheid.

Het drieluik seniorenwoningen - groen - duurzaamheid is de kern van onze wijkgebiedsvisie waarover wij u in een eerdere nieuwsbrief informeerden. In november waren bijna 90 buurtbewoners bij onze bijeenkomst erover in het Teiaterke. Zoals beloofd zijn we daarmee door gegaan. Drie werkgroepen hebben het uitgewerkt. En afgelopen week hebben we ons concrete voorstel samen met de woningbouwvereniging Woonbedrijf ingediend bij de gemeente. We hopen op een spoedig en positief antwoord. In dat geval kan snel gestart gaan worden met het CPO project voor seniorenkoopwoningen op het muziekschoolperceel en met de voorbereidingen voor seniorenhuurwoningen op andere vrijkomende schoolpercelen. Uiteraard kan het daar pas als die percelen ook werkelijk vrij zijn en dat duurt nog minstens 1 à 2 jaar. Bij de bouw zal rekening gehouden worden met de verbetering van de groenvoorzieningen op de betreffende plaatsen en ook zal alles volledig volgens de nieuwste duurzaamheidsnormen zijn.
Op de schoolpercelen krijgen bewoners van Naastenbest voorrang bij de eerste inhuizing. Bij de daardoor vrijkomende huurwoningen van Woonbedrijf krijgen ook weer bewoners van Naastenbest voorrang. Hiermee bereiken we maximaal de doorstroming die nodig is, tot en met nieuwe starters die in vrijkomende flats en etagewoningen een plek kunnen vinden.

Verbetering rond Trompstraat en rond Schutboomweg.

De Schutboomweg moet hersteld worden van de beschadiging door het vele bouwverkeer daar. De omgeving Trompstraat heeft een achterstand vanwege de bouw van het Tejaterke. Voor beide gebieden zijn goed bezochte inloopavonden geweest waarop bewoners hun wensen kenbaar konden maken. De gemeente gaat nu de plannnen definitief maken en aanbesteden. In het najaar zullen de verbeterde straten en stoepen op deze plaatsen gebruikt kunnen worden.

Copyright © 2019 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices