Nieuwsbrief Naastenbest


Bijeenkomst over toekomst van Naastenbest

In deze speciale nieuwsbrief nodigen wij u uit om dinsdag 14 november naar het Tejaterke te komen om te praten over de toekomst van onze wijk Naastenbest. We presenteren dan de:

Gebiedsvisie Naastenbest

De bijenkomst begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30. De zaal is open vanaf 19.15. De koffie staat voor u klaar. Geef u wel op via een mailtje naar info@naastenbest.nl

De gebiedsvisie is opgesteld door een werkgroep van het Bewonersoverleg, de Gemeente en Woonbedrijf gezamenlijk. Het gaat over het behoud van de kwaliteit van wonen, met verbeteringen in de duurzaamheid, in de groenkwaliteit en in de mogelijkheden voor seniorenwoningen. De tekst kunt u vinden op onze website onder Wijkinformatie - Gebiedsvisie 2018 - 2022.

In de bijeenkomst nemen de wethouders van Schuppen en van de Loo de nieuwe gebiedsvisie in ontvangst van de Werkgroep. Vanuit de werkgroep zal uitleg gegeven worden over de behoeften die er in de wijk zijn aan woningen in de koopsector en huursector, aan groenverbetering en aan duurzaamheid. Mevrouw Backx van het Woonbedrijf, dat in Naastenbest 400 huurwoningen beheert zal vertellen over de ideeën die het Woonbedrijf heeft voor tientallen grondgebonden seniorenwoningen op vrijkomende schoolpercelen.
De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over al deze onderwerpen en ook mee te doen in een ronde tafelgesprek over één onderwerp. Zij kunnen ook nieuwe onderwerpen inbrengen die voor de toekomst van Naastenbest belangrijk zijn.

De wijk Naastenbest heeft als eerste wijk in Best een nieuwe gebiedsvisie gemaakt aansluitend op de algemene woonvisie Best van dit voorjaar. De realisatie gaat nu van start. Wij roepen u allen op om te komen zodat u geïnformeerd bent en wij en de gemeente weten dat we aan plannen werken waar de bewoners ook echt achter staan!

Heeft u vragen? Dan mail naar info@naastenbest.nl of bel H. Wester, 0499396663.

Copyright © 2019 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices