Oproep

Best, 17 januari 2012

Beste bewoners van de wijk Naastenbest,

Wellicht heeft u de afgelopen tijd zelf ook ervaren dat er geregeld vernielingen plaatsvinden in uw wijk. Afgetrapte autospiegels, kapotte antennes, vernielde ruiten. Vaak 's avonds of 's nachts, vaak op vrijdag of zaterdag.

De politie in Best heeft al de nodige inspanningen geleverd om de daders van de vernielingen te betrappen, op te sporen en aan te houden. Zo zijn politiemensen gaan posten in burger, wordt er extra gesurveilleerd in de wijk en heeft de buurtbrigadier zijn contacten aangesproken.

Helaas heeft dat niet geleid tot het gewenste resultaat. Nog steeds vinden vernielingen plaats zonder dat er daders worden betrapt. De politie heeft daarom uw hulp hard nodig. U bent immers 'de ogen en oren' van de wijk. U ziet mogelijk zaken waar de politie wat aan kan hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u de hond uitlaat, 's avonds naar de brievenbus loopt of nog even een boodschap doet.

Vergeet dan vooral niet om de politie te waarschuwen. Bij spoed of een heterdaadsituatie kunt u bellen met 112, anders mag u 0900-8844 bellen. De centralist(e) noteert dan uw gegevens en wat u heeft gezien, en geeft dat door aan de politie in Best. U kunt ook uw eigen buurtbrigadier per mail informeren via de link 'buurtbrigadiers' op de website www.politiebest.nl. Ook kunt u (niet spoedeisende) informatie of meldingen aan de politie doorgeven via de app POLITIE BOS, gratis te downloaden in de app-store of de androïd-market.

Dat het snel doorgeven van informatie wel degelijk resultaat oplevert, bleek onlangs nog op de Oirschotseweg. Een getuige had gezien dat enkele jongeren daar een buitenspiegel van een auto hadden getrapt en had meteen de politie gebeld. Het drietal kon direct worden aangehouden. Als de getuige niet had gebeld, was dit nooit gelukt.

Alleen door samen te werken kunnen we er voor zorgen dat de vernielingen in uw eigen wijk worden tegengegaan!Met vriendelijke groet,

John van Hoppe,
Buurtbrigadier Naastenbest
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices