Missie en doelstelling

Missie bewonersoverleg Naastenbest
Leefbaarheid en veiligheid onder de aandacht brengen bij alle betrokken partijen van de wijk Naastenbest.
Verbeteringen of aanpassingen op het gebied van 'Leefbaarheid en veiligheid' binnen de wijk worden bij de betreffende instanties en/of overheden neergelegd. De onderwerpen worden aangedragen door bewoners, instanties of het bewonersoverleg Naastenbest.

Doelstellingen bewonersoverleg Naastenbest
Het bewonersoverleg probeert twee doelstellingen na te streven:
  1. Handhaven van een leefbare en veilige wijk Naastenbest.
  2. Aandragen van mogelijke verbeteringen welke leiden tot een betere leefbaarheid en veiligheid binnen de wijk Naastenbest.
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices