Spreekuur

Spreekuur

Ook in 2024 is er elke laatste maandag van de oneven maanden een bijeenkomst van het bewonersoverleg. Het eerste halfuur van deze bijeenkomst (van 19.30 tot 20.00) gebruiken we als inloophalfuurtje, hierin kunt u onderwerpen welke het bewonersoverleg aangaan kwijt.
U bent van harte welkom !

Onze vergaderingen, voorafgegaan door ons inloopspreekuur, worden gehouden in het Senioren Trefpunt (voormalig Rode Kruis gebouw) aan de Molenveste. Ingang tegenover de molen. In 2024 vergaderen we op:

29 januari
25 maart
27 mei
29 juli
30 september
25 november