Wonen en leefbaarheid

Dit is een veelbesproken thema waar de gemeente en ook het BON sterk op inzet.
Het woningaanbod en de inrichting van de wijk maat een goede leefbaarheid zeker mogelijk. Het hangt dus vooral van de bewoners zelf af om dat in de praktijk waar te maken.

Goede buurtcontacten zijn een eerste eis voor leefbaarheid. Vrijwel iedereen onderschrijft dit. Maar in de praktijk zien we vaak steeds meer schuttingen omdat iedereen ook privacy wil en drukke mensen die nergens tijd voor hebben. Dit is een dilemma waar we goed mee om moeten gaan. Moderne media kunnen daarbij helpen.

Veel van de BON activiteiten in de afgelopen jaren zijn bevorderend voor de contacten in de wijk en de buurt. Denk maar aan het wijkfeest of aan de werkgroepen rond de speelvelden. Het BON wil op deze weg doorgaan, ook nu de wijkontwikkeling als project afloopt. Het BON wil graag in iedere buurt een contactpersoon hebben. En samen met die persoon bemoedigen dat er overal jaarlijks ontmoetingsbijeenkomsten zijn. Op buurtnivo is dit het belangrijkste en het meest effectief. De wijk als geheel is er te groot voor.
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices