Bijlage 1

Draagvlak en wettelijke aspecten

1 Bernhardlaan

Feiten (draagvlak)
Uit de enquête van vorig jaar blijkt dat er een breed draagvlak is voor een 30 km –zone te maken van de prins Bernhardlaan.
Tevens blijkt hieruit dat er een aantal bewoners liever er een 50 km –weg zouden houden, maar dat zijn er weinig.
De wet schrijft voor dat het stuk Bernhardlaan vanaf de Zoutmanstraat t/m de Rembrandlaan 30 km-zone dient te zijn.
De gemeente wil in de toekomst de Oirschotseweg ook 30-km zone maken.
Conclusie maak van de gehele Prins Bernhardlaan een 30 km-zone, dus al vanaf de Willem de Zwijgerweg t/m de Oirschotse weg.
 
Feiten (inrichting)

De wetgever acht het niet noodzakelijk om zo geheten zebrapaden (VOP) aan te leggen in 30 km-zone, maar verbied het niet. Deze regel is voornamelijk bedoelt voor nieuw te realiseren infra. Uit de praktijk blijkt dat deze inrichtingseis in oudere infra niet altijd even goed is toe te passen.
De wetgever heeft wat betreft de regelgeving voor het inrichten van de weg dit reglement onderhevig laten zijn aan het WVW 1994. Het weg laten van VOP’s geeft een onveiliger situatie, de wegbeheerder maakt zich dan ook direct schuldig aan art 5, van de bewuste wet WVW 1994.
Aan beide zijde van de weg liggen speelgelegenheden, scholen en andere sociale activiteiten, waar kinderen en oudere zonder hinder moeten kunnen komen.
Niet meten aan andere uitzonderings posities, vooral als deze ingaan tegen het verkeersregelement, terwijl het aanleggen van VOP’s dat niet doen.
Conclusie VOP’s handhaven op de Bernhardlaan.
 
PM:
Wat betreft de Verkeers regel installatie (VRI) oftewel verkeerslichten is een ander verhaal, bij het juist inrichten naar een 30-km zone zouden deze inderdaad overbodig zijn en is een VOP juist een heel goed alternatief dan.
 
2 Ontsluiting Spoorstraat/Stationstraat/Molenstraat

Feiten:
Naastenbest heeft geen ontsluiting aan de oostzijde.
De toegang vanuit de Emmalaan/Spoorstraat naar de Stationsstraat/Molenstraat kan veel onnodig omrijden besparen en daarmee overlast voor bewoners reduceren.
Dit geldt voor de oostzijde van Naastenbest, maar ook voor de Oirschotseweg en Nazarethstraat en wellicht voor de Leeuwerik.
Bewoners vanuit de wijk willen graag ontsluiting aan oostzijde blijkt uit enquête van vorig jaar.
Vanuit het zuiden van Best naar het Noorden van Best is er geen logisch aansluiting (stationstraat stopt) en is het station moeizaam bereikbaar.
De Spoorstraat en van Speycklaan hebben overlast van noord/zuid verkeer Door de ontsluiting te realiseren kan dit minder worden. Ook in de omringende straten.
Busroute, slaan stuk route vaak over om tijd in te halen of door evenement, hierbij wordt Bernhardlaan gebruikt om uit te wijken, Oost Best heeft geheel geen Bus-dienst meer.
Hierover is er ook overleg geweest met Bewonersoverleg De Leeuwerik en bewonersoverleg Centrum. Zij hebben geen bezwaar tegen deze aansluiting en voegen de volgende punten hier aan toe.
Het centrum vindt dat de doorsteek ook omrijdverkeer in de Nazarethstraat zal besparen en is daarom sterk voor de doorsteek.
De Leeuwerik heeft geen bezwaar, maar wenst wel dat het fietspad vanuit de Michiel de Ruyterweg (is een doorgaande fietsroute) ongehinderd door autoverkeer over het spoor heen kan naar het fietspad langs de stationstraat. De doorsteek mag niet naar de Leeuwerikstraat, wel naar de Stationstraat/Molenstraat.
Beiden vinden dat de fietsers bij de Molenstraat beter door moeten kunnen naar de Spoorstraat en Stationsstraat dan nu het geval is.
Suggestie:
Maak een ontsluiting vanuit de Emmalaan met forse versmalling om doorgaand verkeer te belemmeren. Kies een route goed aansluit op de Stationstraat/Molenstraat als centrumontsluiting.
Copyright © 2018 Stichting Bewonersoverleg Naastenbest - Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld en gehost door YolkNet Internetservices