4. Verkeer

Naastenbest is een grote wijk, die na de recente uitbreidingen tussen andere wijken in ligt. Het is omgeven door vier doorgaande wegen. Er is veel verkeer: voor erfontsluiting, voor scholen, voor bovenwijkse voorzieningen en ook doorgaand verkeer. Na de drukbezochte bewonersvergadering van 21 juni 2010 zijn de door de bewoners hun klachten over veiligheid, overlast en knelpunten indringend naar voren zijn gebracht. Dat heeft geleid tot een aantal verbeteringen.

Bij de Schakel is een verhoogde plein met een haakse bocht aangebracht, dat een verkeersremmende werking heeft op de Bernhardlaan. Ten noorden daarvan is een versmalling aangebracht om de snelheid terug te brengen.

Momenteel is de gehele wijk met uitzondering van de Bernhardlaan 30 km zone. Toch is er hier en daar overlast en onveiligheid. Het zijn vaak de eigen bewoners die te hard rijden, maar soms ook bestemmingsverkeer naar woningen (bv. Pakjesbezorgers) of naar scholen, de sportvoorzieningen en ’t Tejaterke. Ook is op veel plaatsen de parkeerdruk (te) groot.

Naastenbest heeft de vorm van een vierkant. Dat vierkant is aan drie zijden ontsloten, maar aan de spoorzone ontbreekt een ontsluiting. Over die situatie wordt verschillend geoordeeld. Bij het station zijn ook ongewenste onderbrekingen in doorgaande fietspaden en er is overlast van stationsverkeer. Met de gemeente is afgesproken dat deze situatie komende jaren in studie genomen wordt.