3. Groen en recreatie

De wijk Naastenbest is groot en de uitloop naar het buitengebied is door toenemende bebouwing steeds verder weg. Het is dus meer dan ooit essentieel dat er in de wijk goede groenvoorzieningen zijn. Kinderen moeten kunnen spelen in hun woonomgeving, maar ook bewoners van alle leeftijden moeten kunnen wandelen en recreëren in hun woonomgeving.

Er moeten dus doorgaande wandelpaden zijn door de wijk in routes met een groene uitstraling. Een ommetje maken in de eigen wijk moet aantrekkelijk blijven. Het is slecht voor de wijk als iedereen alleen maar met de auto naar buiten trekt om daar vertier te zoeken. Er moeten op de route ook voldoende hondenuitlaatstroken zijn. Om een ommetje van het spoor naar de ringweg en terug aantrekkelijk te maken moet de Emmalaan nog verder vergroend worden. Dat kan ter hoogte van de voormalige school daar.

De grotere groengebieden en recreatieplekken dienen in die routes rustpunten te zijn. Die moeten bij voorkeur een karakterisiek element hebben Op dit moment zijn daar: (1) de randen van de sportvelden als wandelzone (2) het Kruispark met speelbergen, (3) het grasveld Rembrandtlaan als speelveld en hondenuitlaatstrook, (4) de Schakel met cafetaria en ontmoetingspunt, (5) het Tejaterke, (6) het Frisopark met speelveldjes en sportveldjes voor alle leeftijden (7) Potter/Bolsstraat met speelveldjes (8) de spoorrand met wandelparkje en rustpunt en (9) de Irenelaan en Ringweg als wandelroute die het voormalige buitengebied vervangt en aansluiting geeft naar Heuveleind/Heivelden.

Op elk van de voornoemde plekken is er zodoende een combinatie van uitrusten, spelen, fitness, ontmoeten en hond uitlaten mogelijk. Daarmee worden die plekken ook sociale ontmoetingspunten voor alle leeftijden inclusief eventueel een jaarlijkse borrel of BBQ. Hierdoor is er ook een natuurlijk sociaal contact.

De doorgaande groene route voor fietsers en wandelaars van het station en centrum naar het heuveleind via de rondwegtunnel behoeft verbetering, o.a. bij de fietserblokkade bij het station van Oirschotseweg naar Kruisparkweg.

Het Tejaterke in de wijk geeft naast verkeersoverlast ook prettige bedrijvigheid en biedt een functie als ontmoetingsruimte. De omgeving van het Tejaterke moet zvergroend woorden, bij voorkeur in samenhang met de schoolpleinen aldaar..

De vrijkomende schoolpercelen kunnen bijdragen aan verdere vergroening en bieden de mogelijkheid om de gewenste senioren-woningen met doorstroming te realiseren.